Dhageyso Markaz
Surah al-Muzzammil
(Sheekh Naadir Al Qalaawi)
Waxaa la Dhageystay 232 jeer