Dhageyso Markaz
Surah al-Qalam
(Sheekh Naadir Al Qalaawi)
Waxaa la Dhageystay 229 jeer