Dhageyso Markaz
Surah al-Qamar
(Sheekh Naadir Al Qalaawi)
Waxaa la Dhageystay 266 jeer