Dhageyso Markaz
Surah al-Hujuraat
(Sheekh Naadir Al Qalaawi)
Waxaa la Dhageystay 228 jeer