Dhageyso Markaz
Surah Muhammad
(Sheekh Naadir Al Qalaawi)
Waxaa la Dhageystay 269 jeer