Dhageyso Markaz
Surah as-Saaffaat
(Sheekh Naadir Al Qalaawi)
Waxaa la Dhageystay 277 jeer