Dhageyso Markaz
Surah al-Qasas
(Sheekh Naadir Al Qalaawi)
Waxaa la Dhageystay 269 jeer