Dhageyso Markaz
Surah al-Masad
(Sheekh Naadir Al Qalaawi)
Waxaa la Dhageystay 249 jeer