Dhageyso Markaz
Surah al-Kaafirun
(Sheekh Naadir Al Qalaawi)
Waxaa la Dhageystay 258 jeer