Dhageyso Markaz
Surah al-'Alaq
(Sheekh Naadir Al Qalaawi)
Waxaa la Dhageystay 248 jeer