Dhageyso Markaz
Surah at-Teen
(Sheekh Naadir Al Qalaawi)
Waxaa la Dhageystay 197 jeer