Dhageyso Markaz
Surah ad-Duha
(Sheekh Naadir Al Qalaawi)
Waxaa la Dhageystay 251 jeer